Rodinný dům Velké Karlovice

Autor Pavel Chládek, Barbora Jochcová
Investor soukromá osoba
Datum 2021
Stupeň dokumentace pro provedení stavby
Vizualizace Pavel Kolář

Parcela pro stavbu apartmánu se nachází ve Velkých Karlovicích v blízkosti části Leskové, sevřená mezi Vsetínskou Bečvou a komunikací číslo 487. Jedná se o pozemek nepravidelného tvaru, mírně se svažující jižním směrem. Ze severu na pozemek navazuje komunikace, jižní hrana je vymezena meandrem Vsetínské Bečvy a masivem lesa. Stavební část pozemku je omezena plochou v blízkosti komunikace.

Koncepce návrhu pracuje s tradičním pojetím spočívajícím v rozložení stavebního programu do více objektů v závislosti na jejich účelu. Hlavní obytná část protáhlého tvaru je rozložena rovnoběžně s komunikací, hospodářská část je oproti ní mírně posunuta a pootočena, nasazena s hranicí stavební části pozemku. Tímto členěním vzniká polouzavřený dvůr v místě sjezdu z komunikace a současně je prostor zahrady vymezený ze dvou stran.