Rodinný dům Želechovice

Autor Pavel Chládek, Barbora Jochcová, David Erik Bernátek
Investor soukromá osoba
Datum 2018
Stupeň studie
Vizualizace David Erik Bernátek

Pozemek pro stavbu domu se nachází na jižním okraji obce Želechovice nad Dřevnicí. Jedná se o prostorný pozemek v rozvojové lokalitě vymezený příjezdovou komunikací ze západní strany a meandrem potoka se vzrostlými stromy z východu. Těleso příjezdové komunikace je zvýšeno asi o dva metry oproti ploše pozemku a celý pozemek se mírně svažuje východním směrem.

Navržený dům má nepravidelný tvar blížící se kříži, volně inspirovaný odhozeným oblečením. Každá strana kříže obsahuje jednotlivou provozní část domu a zároveň s vedlejší částí tvoří polootevřený dvůr se specifickou atmosférou a vztahem k pozemku. Část navazující na komunikaci obsahuje garáž a vstupní partie domu. Křídlo vybíhající nejhlouběji do plochy zahrady sestává z obytného prostoru otevřeného na všechny světové strany a oddělující část pro rodiče a děti tvořící zbývající křídla domu. Obytný prosto se tak stává přirozeným těžištěm dispozice, místem setkání celé rodiny. Díky zvolené koncepci se dům dostává hlouběji do zahrady, kde se stává součástí jejího prostředí. Zvolený přírodní materiál v podobě dřevěného obkladu fasády, zelená střecha a plánované popínavé rostliny by měly stavbu ještě více propojit s jejím prostředím.