Sídlo firmy Zlín

Autor Pavel Chládek, Barbora Jochcová
Investor soukromá osoba
Datum 2017
Stupeň studie
Vizualizace Pavel Kolář

Navržený dům je rozložen do dvou podlaží, jen předsazená část v podobě věže je ještě převýšena o jedno patro. Vstupní část objektu vytváří hru různě předsazených objemů, které reagují na osazení domu a také na různě funkce projevující se na vstupní fasádě s dominantní věží. Dispozice přízemí je funkčně rozdělena na tři části, dílnu, sklady a vstupní část. Zádveří vstupní části rozděluje pohyb zaměstnanců (denní místnost a vertikální komunikace) a pohyb zboží a zákazníka (prostor pro kontakt se zákazníkem, expedice a příjmem zboží, zásobování). Část dílenská je odvrácená do zahrady a částečně zapuštěna ve svahu. Mezi dílny a vstupní část je vložen sklad, který od sebe odděluje obě funkčně odlišné části stavby. V druhém nadzemním podlaží se nacházejí šatny a hygienické zázemí. Otevřený prostor pro výrobu je opět orientovaný do zahrady a oddělený od šaten provozní chodbou. Ve vysunuté části věže se nachází kancelář s patrem pro spaní nad objemem koupelny a kuchyně.  Nad pracovním prostorem kanceláře je natažená síť pro odpočinek.