Sportovní hala Univerzity Tomáše Bati, Zlín

Autor Pavel Chládek, Barbora Jochcová
Investor Univerzita Tomáše Bati
Datum 2020
Stupeň dokumentace pro umístění stavby
Vizualizace Pavel Kolář

Stavba sportovní haly je částečně zapuštěna do terénu, takže nástup do objektu navazující na přilehlé zpevněné plochy odpovídá úrovni 6m nad hrací plochou. Jednotlivé zázemí je rozloženo ve dvou patrech na jižní straně objektu. Výraz domu pracuje s kontrastem plného objemu podnože zasazené do terénu a zasklené horní části přivádějící světlo na hrací plochu.