Umístění plastiky „Velký Fibonacci“ Zlín

Autor Pavel Chládek, Pavel Hošek
Investor město Zlín
Datum 2013-2014
Stupeň realizace
Foto Pagáč Photoproduction

 „Velký Fibonacci“ je plastika sochaře Rudolfa Valenty, výrazné osobnosti českého konstruktivismu. Historie plastiky spadá do roku 1984, kdy byla poprvé instalována ve veřejném prostoru v německém Gundelfingenu. Ve Zlíně byla plastika představena v rámci Prostoru Zlín 94. Původní verze vysoká asi 6 metrů byla doplněna o barevné řešení a umístěna ve spodní části náměstí T. G. M. Konstrukce plastiky a materiálové řešení odpovídalo tehdejším možnostem. Plastika byla svařena z ocelových tenkostěnných profilů a opatřena ochranným nátěrem příslušné barvy. Části plastiky definované jako reflexní byly kapotovány nerezovým plechem. Technické řešení předurčilo životnost díla, které bylo po několika sezónách zničeno a následně uloženo v prostorách Státního okresního archivu Zlín.