Věž Kvetnica

Autor Pavel Chládek, Barbora Jochcová
Investor město Poprad
Datum 2016
Stupeň soutěž
Vizualizace Pavel Kolář

Návrh věže Kvetnica hledá formu vyhlídkové věže, která respektuje ráz krajiny a zároveň ji nenarušuje složitostí konstrukčního řešení. Věž se má stát pevným a klidným bodem na horizontu, objektem evokující romantickou stavbu v krajině. Výhled na krajinu se při stoupání spirály schodiště odhaluje postupně otvory v plášti stavby směřujícím k důležitým bodům na horizontu. Otvorů směrem vzhůru k vyhlídkové plošině přibývá a paprsky procházející skrz ně vytváří na stěnách věže hru světla a stínu. Konstrukce věže pracuje s principem betonový skruží využívaných ve vodním hospodářství.