Vyhlídková věž na Dubni

Autor Pavel Chládek, Barbora Jochcová
Investor Malá Fatra
Datum 2016
Stupeň soutěž
Vizualizace Pavel Kolář

Konstrukce věže pracuje s principem betonový skruží využívaných ve vodním hospodářství. Ideální forma nabízející prostorovou tuhost při vrstvení jednotlivých prvků, které jsou spojeny na ozub. Rozdělení jednotlivých skruží na dva půlměsíce umožní jejich jednodušší přepravu, a zároveň spojení dvou prvků vytvoří na plášti vertikální spáru, která celý plášť dál člení a dává mu jemnější měřítko. Zdůraznění principu skládání skruží je na vnějším plášti umocněn výraznější průběžnou horizontální spárou po celém obvodu věže. Vytváří na fasádě pravidelný rytmus střídání pevné plné plochy betonové skruže a vynechané spáry mezi prvky. Schodišťové stupně jsou vyrobeny z černé oceli, stejně jako prvky zábradlí. Jednotlivé stupně jsou zasazeny a kotveny do připravených kapes v rámci jednotlivých skruží. Jeden prefabrikát se rovná jednomu výškovému stupni. Zde je znovu zopakován princip pravidelného rytmu střídání, stejně jako zdůraznění jednotlivých skruží.