Západočeská Galerie v Plzni

Autor Pavel Chládek
Investor město Plzeň
Datum 2009
Stupeň soutěž
Vizualizace Pavel Kolář

Objekt galerie je navržený jako jednoduchý kubický objem o půdorysné stopě 32x32m s výškou 22,8m. Zvolená forma dodává objektu charakter instituce a svoji polohou v těžišti křížení jednotlivých cest přirozeně tvoří další dominantu prostředí. Provozně je čtyřpodlažní objekt vertikálně rozdělen na dva celky. Úzká jihozápadní část obsahující víceúčelový sál, knihovnu, sklady a provozní prostory galerie a samotná galerie zabírající severovýchodní část objektu rozložená do všech čtyř nadzemních podlaží. Výstavní prostory jsou řazeny kolem ústředního prostoru otevřeného vždy na výšku dvou podlaží objektu. Jeho rozměr a poloha definuje velikost a proporci jednotlivých výstavních sálů. Výstavní prostory na sebe přirozeně navazují a provádí návštěvníka expozicí. Osvětlení výstavních ploch zajišťuje úzký horizontální okenní otvor umístěný pod stropní rovinou každého ze sálů.